מזל טוב! קיבלנו שני תפקידים

אוקטובר 13, 2020

ברכות חמות לשני השחקנים
גילה לברם
אהרון גולן
אשר קיבלו שניהם תפקיד בפרסומת למפעל הפיס
פרסומת למפעל הפיס